W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Data uchwały:
2009-05-09

Numer uchwały:
XXIV/167/09

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia