W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Data uchwały:
2009-02-27

Numer uchwały:
XXIII/164/09

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty