W sprawie:
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

Data uchwały:
2009-01-27

Numer uchwały:
XXII/158/09

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 27 stycznia 2009 roku