W sprawie:
nawiązania współpracy z regionem Becon-les-Granits we Francji

Data uchwały:
2008-12-27

Numer uchwały:
XXI/153/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia