W sprawie:
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baruchowo na lata 2008-2015

Data uchwały:
2008-12-27

Numer uchwały:
XXI/152/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 27 grudnia 2008 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty