W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2009 na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2008-11-14

Numer uchwały:
XX/137/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty