W sprawie:
przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego.

Data uchwały:
2008-11-14

Numer uchwały:
XX/135/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczjowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego