W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2008-11-14

Numer uchwały:
XX/134/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego