W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2008-10-10

Numer uchwały:
XIX/131/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r.