W sprawie:
wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2008/2009 powierzonych przez Powiat Włocławski

Data uchwały:
2008-10-10

Numer uchwały:
XIX/130/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 10 października 2008 r.