W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2008 roku

Data uchwały:
2008-06-12

Numer uchwały:
XVII-124-08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały