Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2007 rok.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104z późn.zm.), podaje się dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2007 rok:

1. Planowane dochody budżetowe - 8.070.784,00 zł, wykonane dochody budżetowe - 8.309.254,17 zł., tj. 102,95%

2. Planowane wydatki budżetowe  - 9.297.946,00 zł, wykonane wydatki budżetowe  - 8.771.588,16 zł., tj. 94,34%

3. Planowany deficyt budżetowy   - 1.227.162,00 zł., wykonany deficyt budżetowy - 462.333,99 zł.