W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia składników mienia na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Data uchwały:
2008-03-14

Numer uchwały:
XV/117/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia