W sprawie:
regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw...

Data uchwały:
2008-02-12

Numer uchwały:
XIV/108/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2008 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 roku