W sprawie:
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie

Data uchwały:
2007-12-28

Numer uchwały:
XIII/103/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 grudnia 2007 roku