W sprawie:
uchwalenia "Regulaminu placu zabaw"

Data uchwały:
2007-12-28

Numer uchwały:
XIII/101/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego