W sprawie:
wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej

Data uchwały:
2007-12-06

Numer uchwały:
XII/92/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 6 grudnia 2007 r.