Ogłoszenie wyników postępowania


Zamawiający: Gmina Baruchowo niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

Wyposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Baruchowie


Sygnatura: ZPiB/340/2/2005/KG

Złożono ofert: 5, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1.
Cena najtańszej oferty wyniosła 6 097.56 zł , a najdroższej 9 064.60 zł.
Wybrano ofertę: STALDREW SP. J
05-311 Dębe Wielkie Ostrów - Kania 21a

Cena oferty wybranej: 6 097.56 zł