W sprawie:
upoważnienia Wójta Gminy Baruchowo do podjęcia działań zmierzających do nabycia nieruchomości gruntowej

Data uchwały:
2007-11-06

Numer uchwały:
XI/91/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 6 listopada 2007 roku