W sprawie:
powiadomienia Skarbnika Gminy Baruchowo Pani Marioli Kurdubskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Data uchwały:
2007-11-06

Numer uchwały:
XI/89/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia