W sprawie:
ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2007-11-06

Numer uchwały:
XI/87/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 6 listopada 2007 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy