W sprawie:
uchylenia uchwały Rady Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2007-11-06

Numer uchwały:
XI/86/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 6 listopada 2007 r.