W sprawie:
przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych

Data uchwały:
2007-11-06

Numer uchwały:
XI/85/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia