OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel.

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Baruchowo na kwotę 1.500.000,00 PLN na sfinansowanie zadania pn.: "Budowa Hali Sportowej w miejscowości Baruchowo".

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Baruchowo na kwotę 1.500.000,00 PLN na sfinansowanie zadania pn.: "Budowa Hali Sportowej w miejscowości Baruchowo"

Bank Spółdzielczy

87-820 Kowal

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

Cena oferty - 396 752.58

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

 

 

 

 

 

 

Razem

1

Bank Spółdzielczy

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

87-820 Kowal

(2)

  100,00

 

 

 

 

 

 

  100,00

1

Bank Ochrony Środowiska S.A.  Oddział we Włocławku

ul. Kościuszki 15

87-800 Włocławek

(1)

  99,21

 

 

 

 

 

 

  99,21

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2007-11-12