W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2008 na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2007-11-06

Numer uchwały:
XI/82/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.