W sprawie:
określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej

Data uchwały:
2007-11-06

Numer uchwały:
XI/81/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.