W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Baruchowo na 2007 rok

Data uchwały:
2007-09-26

Numer uchwały:
X/75/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 26 września 2007 r.