W sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego - aktualizacja na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014

Data uchwały:
2007-09-26

Numer uchwały:
X/73/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 26 września 2007 r.