W sprawie:
przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2007-09-26

Numer uchwały:
X/70/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego