W sprawie:
określenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawiania pogrzebu

Data uchwały:
2007-07-25

Numer uchwały:
IX/68/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego