W sprawie:
wyrażenia opinii o przekształceniu SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy

Data uchwały:
2007-07-25

Numer uchwały:
IX/67/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 lipca 2007 roku