OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel.

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna od km 0+000 do km 0+891,20.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna od km 0+000 do km 0+891,20

Zakład Usług Drogowych  Marek Smorczyński

88-300 Mogilno

Olsza 3

Cena oferty - 379 685.85

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2007-07-11