OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel.

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres 36 m-cy od dnia obowiązywania umowy..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres 36 m-cy od dnia obowiązywania umowy.

Bank Spółdzielczy

87-820 Kowal

Marszałka J. Piłsudskiego 42

Cena oferty - 6 523.00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2007-07-11