W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Data uchwały:
2007-07-25

Numer uchwały:
IX/63/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.