W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.

Data uchwały:
2007-06-19

Numer uchwały:
VIII/58/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia