W sprawie:
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za uslugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Data uchwały:
2007-05-11

Numer uchwały:
VI/55/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia