W sprawie:
zmieniająca uchwałę Radę Gminy Baruchowo w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2007-03-30

Numer uchwały:
V/34/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego