W sprawie:
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Baruchowie" oraz uchwalenia jego statutu

Data uchwały:
2007-03-30

Numer uchwały:
V/33/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego