W sprawie:
utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Baruchowie" oraz nadania jej statutu

Data uchwały:
2007-04-17

Numer uchwały:
V/32/07

Podjęta przez:
Rady Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego