Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2006 rok.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104z późn.zm.), podaje się dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2006 rok:

1. Planowane dochody budżetowe - 7.917.840,00 zł, wykonane dochody budżetowe - 7.922.527,30 zł., tj. 100,06%

2. Planowane wydatki budżetowe  - 8.563.559,00 zł, wykonane wydatki budżetowe  - 7.942.582,12 zł., tj. 92,75%

3. Planowany deficyt budżetowy   - 645.719,00 zł., wykonany deficyt budżetowy - 20.054,82 zł.,