W sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchowo w sprawie uchwalenia Statutu gminy Baruchowo

Data uchwały:
2007-01-23

Numer uchwały:
IV/28/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniuku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego