W sprawie:
przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Zawada Piaski

Data uchwały:
2007-01-23

Numer uchwały:
IV-27-07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w Urzędzie gminy i u sołtysów przynajmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego.