W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/23/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.