W sprawie:
ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/21/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2007 roku.