W sprawie:
wprowadzenie opłaty administracyjnej na 2007 rok

Data uchwały:
2006-12-04

Numer uchwały:
II/15/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniuku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego