W sprawie:
przyjęcia określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

Data uchwały:
2006-12-04

Numer uchwały:
II/14/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2007 roku podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniuku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego