W sprawie:
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gm. Baruchowo lub jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należnoś

Data uchwały:
2006-10-25

Numer uchwały:
XL/226/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego