W sprawie:
ustalenia godzin zamykania plcówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych.

Data uchwały:
2006-08-30

Numer uchwały:
XXXVIII/220/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.