W sprawie:
przyjęcia do realizacji w latach 2006-2009 zadania pn. "Budowa hali sportowej w miejscowości Baruchowo"

Data uchwały:
2006-07-13

Numer uchwały:
XXXVII/215/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.