W sprawie:
zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

Data uchwały:
2006-06-28

Numer uchwały:
XXXV/213/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.